Služby

Našu súkromnú chirurgickú ambulantnú prax vykonávame na základe licencie SLK a TTSK. Poskytujeme lekárske vyšetrenie akútnych i chronických stavov a úrazov, ktoré je možné pre našich pacientov vykonať i bez odporúčania iného lekára. Sme v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku.

Chirurgická ambulancia - ponuka služieb: Ambulantné chirurgické zákroky v lokálnom znecitlivení  
Chirurgické zákroky vykonávame v lokálnom znecitlivení s použitím šijacích materiálov, ktoré zabezpečujú priaznivý kozmetický efekt pri hojení kože.