Služby

Odovzdávame skúsenosť. Náš program kramar academy vychádza z praktických skúseností našich konzultantov a lektorov s riadením ľudí, procesov, projektov.
Vzdelávací program kramar academy je náročný, inšpiruje, vedie k tvorivosti a stavia na tíme.

Zameriavame sa na vzdelávanie: V dynamickom a permanentne sa meniacom prostredí sa stalo skoro nemožným udržať krok s novým vývojom a inováciami. Pre začínajúcich, ale aj skúsených manažérov, je niekedy ťažké oddeliť dôležité od nepodstatného a rozvíjať pritom svoje kompetencie.

Ponuka tréningov a školení:
  • Riadenie procesov
  • Projektové riadenie
  • Mikro a Makro ekonómia
Kompletnú ponuku našich tréningov a školení si stiahnite tu.