Portfolio služieb

Projektové riadenie
Porozumieť zadaniu, vytvoriť tím, zostaviť business case a dodať projekt načas. Naši projektoví manažéri prinášajú pohľad z vonka, počúvajú a spájajú tvorcov požiadaviek s riešiteľmi. Jednoduché riešenia fungujú. My vám ich predstavíme. Vám si stačí už len vybrať.

Manažérske poradenstvo a procesné riadenie (BPM)
Schopnosť reagovať, riadiť, motivovať. Naši konzultanti sa zameriavajú na stratégie, organizačné zmeny a podnikové procesy. Jednoduché procesy, kvalita kontroly a rýchlosť spracovania sú základné predpoklady každého dodávaného riešenia. Ponúkame alternatívy. Vám si stačí už len vybrať.
Integrácia a implementácia IT riešení
Neustály tlak na kvalitu, inovácie a cenu. Naši špecialisti sa sústreďujú na tvorbu jednoduchých a komplexných riešení, ktoré prepájajú podnikové procesy s technologickými riešeniami, čo Vám umožní rýchlejšie reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce požiadavky biznisu.